AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

Audiència Pública, un espai de participació ciutadana

Propiciat per les entitats o organismes de l'administració pública

L'Audiència Pública és un espai de participació ciutadana, propiciat per les entitats o Organismes de l'administració pública, on persones naturals o jurídiques i les organitzacions socials es reuneixen en un acte públic per intercanviar informació, explicacions, avaluacions i propostes sobre aspectes relacionats amb la formulació, execució i avaluació de polítiques i programes a executar en el municipi de Lleida, així com sobre el maneig dels recursos per complir amb aquests programes.

L'audiència pública no és una eina decisòria sinó un instrument de deliberació, per això les conclusions d'aquestes no són vinculants. La finalitat de les Audiències Públiques és garantir la participació de la ciutadania i confrontar en forma transparent i pública les diferents opinions, propostes, experiències, coneixements i informacions relatives al projecte, les que una vegada meritades i degudament considerades contribuiran a millorar la qualitat de la decisió a adoptar.

Objectius

L'Audiència Pública tindrà per objectius:

· Conèixer l'opinió de la ciutadania sobre un tema del seu interès
· Donar participació simultània a totes les parts afectades i motivades en un tema comú que sigui d'interès general respecte a aquesta matèria;
· Permetre l'accés directe a la informació pertinent.

Audiències públiques

AUDIÈNCIES

2021. Audiència pública sobre estratègies i serveis municipals d’atenció a les persones sense llar

2021. Audiència pública sobre el model del servei municipal d’atenció a les dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

Top