VOLUNTARIAT

Voluntariat

El punt de voluntariat

La ciutat de Lleida disposa d’una xarxa associativa molt important i activa i l’Ajuntament de Lleida sempre ha tingut la voluntat de treballar amb la ciutadania i les entitats pel foment de la tasca voluntària. 
És per aquest motiu que posa en marxa el Punt de Voluntariat. Es tracta d’un servei municipal d’informació sobre el voluntariat per tal d’informar, orientar i assessorar a les entitats sense ànim de lucre i a les persones interessades.

El Punt de voluntariat forma part de la Xarxa de Punts de voluntariat local de Catalunya, que aplega un grup d’ens locals compromesos en l’impuls al voluntariat i l’associacionisme, els quals compartim la voluntat de treballar de manera coordinada, amb vocació d’utilitat i per a la millora continua del servei públic que oferim a la ciutadania i a les entitats

973 700 453
puntdevoluntariat@paeria.cat
C. Terrassa 1, xamfrà C. Penedès
25005 Lleida

Horari:
De 9.30 a 12 h (servei de cita prèvia)

Fes-nos una consulta

Assessorament

Punt de Voluntariat

El Punt de Voluntariat és un servei municipal que atén, informa i assessora, a les persones que estan interessades en fer voluntariat i també a les entitats de la ciutat.

Què ofereixen els punts de voluntariat?

A les entitats:
• Orientació i suport individualitzat en gestió associativa, i contacte amb persones interessades a fer de voluntàries.
• Espais de treball per compartir amb altres entitats.
• Informació sobre activitats formatives.

A les persones que volen fer de voluntàries:
• Informació sobre les entitats i els seus projectes.
• Contacte puntual o periòdic amb entitats locals.
• Informació i assessorament sobre cursos de formació en l’àmbit del voluntariat i l’associacionisme.

Contacta
Departament de Participació Ciutadana
T. 973 700 453
puntdevoluntariat@paeria.cat

Tràmit Punt de Voluntariat

Servei amb el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat (DGACC)

La  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives…) un conjunt de serveis d’assessorament i d’acompanyament per tal que les entitats disposin d’eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes.

Més informació

Activitats d’impuls del voluntariat

El Punt de Voluntariat de Lleida es trasllada al Centre Cívic de Balàfia

Des d’aquest espai s’informa i assessora tant les entitats sense ànim de lucre de la ciutat com a les persones interessades, de manera individual, a fer serveis a la comunitat. L’objectiu d’aquest punt és fomentar l’associacionisme i el voluntariat mitjançant la sensibilització i promoció del voluntariat i el suport a les entitats per fomentar el treball en xarxa.

S’adreça a totes les persones majors de 16 anys que volen fer voluntariat a Lleida

Tràmit Punt de Voluntariat

Programa de TV "Viu el Voluntariat"

Amb el programa de TV “Viu el Voluntariat” visibilitzem l’acció voluntària que es desenvolupa a la ciutat de Lleida. Podrem conèixer i apropar-nos a les persones que fan voluntariat tot animant a la ciutadania a viure en pròpia pell l’acció voluntària.

M’apunto! Voluntariat i comunitat

M’apunto! És un catàleg de diferents propostes de projectes d’aprenentatge-servei (ApS) vinculats a diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) segons l’àmbit i la tipologia de projecte. La proposta és oferir un catàleg de projectes d’ApS on infants i joves puguin participar-hi.

Objectius

• Implementar accions en l’àmbit de la sensibilització i la capacitació dels i de les joves pel que fa al voluntariat des del treball comunitari i la seva participació activa en el seu entorn més proper.
• Promoure la participació social dels/ les joves mitjançant un projecte que fomenti l’aprenentatge basat en l’experiència i el servei a la comunitat, l’acció comunitària, la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.
• Estimular la participació en el barri per afavorir el compromís cívic.
• Donar a conèixer els diferents programes de voluntariat actiu a la ciutat.
• Fomentar el treball en xarxa entre les entitats de voluntariat, centres educatius i els diferents departaments municipals.
• Apropar diferents realitats i col·lectius i afavorir el coneixement mutu.
• Proporcionar espais de participació comunitària.

Quines són les propostes?

• Festival Enre9
El Festival Enre9 és una proposta cultural que neix del treball comunitari. Combina espectacles comunitaris, cultura popular, espectacles inclusius i espectacles que sorgeixen de l’escola artística.

• Bibliobarri
El Bibliobarri és un projecte comunitari que es porta a terme a la biblioteca de l’escola Princep de Viana, per tal de deixar obert aquest espai dues tardes a la setmana i així, els infants i les seves famílies poden gaudir d’una estona de lectura i jocs i altres activitats de caire formatiu i lúdic.

• Jo no llenço! I tu?
En aquest projecte portarem a terme una campanya de sensibilització sobre el malbaratament alimentari amb la Fundació d’Espigoladors.

Descarregar el programa

Projectes finançats

La Xarxa Solidària Lleida

La XSL (Xarxa Solidària de Lleida) va néixer per fer front a les situacions de persones que, a causa del confinament, produït per la pandèmia del COVID-19, es trobaven en una situació d’especial vulnerabilitat.

La situació requeria una acció ràpida i urgent i en aquell moment i coincidint amb l’estat d’alarma fou la Paeria l’encarregada de posar en marxa i gestionar el dia a dia de la Xarxa.

Al mes de juny 2020, finalitzada l’emergència sanitària, es va decidir començar la desescalada, tenint en compte que segons estableix la Llei de Voluntariat de Catalunya 2015/25, les accions de voluntariat havien de ser desenvolupades per les entitats de voluntariat, sent tasca de l’administració el foment, control i avaluació d’aquest tipus d’accions.

Es va procedir al tancament d'aquesta, amb el compromís de treballar per traspassar la Xarxa Solidària de Lleida a la ciutadania, lloc de pertinença vital d’on han de sorgir i desenvolupar-se aquest tipus d'iniciatives.
La Llei 25/2015, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, en el seu article 26, estableix que les administracions públiques de Catalunya, d’acord amb les competències respectives, amb la finalitat de fomentar i facilitar l’associacionisme i el voluntariat, han de promoure mesures de suport i foment de l’associacionisme i el voluntariat.

En aquest moment, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida- FAVLL, amb el suport i acompanyament de la la Regidoria de Consum, Comerç, Mercats i Participació de l'Ajuntament de Lleida, ha iniciat la recuperació de la Xarxa Solidària per poder-la fer créixer i consolidar, tant en temps de pandèmia com per la promoció de l’acció voluntària de la ciutadania de Lleida.

Així doncs, la Xarxa Solidària de Lleida, que va néixer com una eina comunitària per unificar coordinar el voluntariat a la ciutat en plena crisi del #COVID19, amplia el seu camp d’acció i servirà per fer d’altaveu de tots aquells projectes de voluntariat de la ciutat, atansant-los a totes aquelles persones que es vulguin fer voluntariat a la nostra ciutat.

Les principals línies d’actuació són:

. Voluntariat comunitari per donar suport a totes aquelles persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat. En aquests moments, eina comunitària per unificar coordinar el voluntariat a la ciutat en plena crisi del #COVID19.
. Voluntariat per fomentar el coneixement i implicació de les persones en les accions voluntàries desenvolupades per les diferents entitats i institucions de la ciutat, vetllant de forma constant per la construcció del teixit social.

Contacta
contacta@xarxasolidarialleida.com

Federació catalana de voluntariat

La FCVS a Lleida, mitjançant la promoció del treball en xarxa, fent accions de foment de l’acció voluntària i posant a l’abast les eines i els serveis esmentats, pretén donar el suport necessari per a millorar l’acció voluntària en totes les seves dimensions.
Tanmateix, els quatre objectius generals de la FCVS per al mandat 2018-2022, continuen vigents:

• Promoure la cohesió de les entitats a través de la participació en la xarxa de la FCVS.
• Impulsar i enfortir el desplegament territorial de la FCVS.
• Fer sostenible la FCVS en cada territori sempre des d'una visió transversal i de conjunt
• Visualitzar i posar en valor la figura i el lloc del voluntariat.

Top