CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES

Convocatòries, convenis
i projectes finançats

Convocatòries públiques
Subvencions destinades a projectes per al foment de la participació comunitària i el voluntariat als barris
Ajuts econòmics de suport a la participació ciutadana. Convocatòria de subvencions

L'Ajuntament de Lleida dona suport, potencia i col·labora en les activitats que desenvolupen les Entitats Veïnals i les Cases Regionals inscrites en el Registre Municipal d'Associacions, per tal de contribuir a fer una xarxa social i al desenvolupament del teixit associatiu a la ciutat de Lleida, mitjançant la convocatòria de subvencions.

Aquesta línia d’ajuts es preveu per al foment de la participació ciutadana comunitària i el voluntariat, impulsats per entitats amb seu social a Lleida, que desenvolupin accions als barris de la ciutat integrant l'Enfoc de Gènere i Basat en Drets Humans (en endavant EGIBDH), que responguin a prioritats, valors, i/o finalitats de la normativa en el marc de la participació ciutadana, l’associacionisme i el voluntariat, contribuint a la construcció d'una ciutadania global crítica i transformadora en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (en endavant ODS), promovent la cultura de la participació ciutadana per impulsar accions comunitàries, inclusives, participatives que responguin a les necessitats detectades.

CONVENIS ANUALS

Aquest conveni regula la concessió de la subvenció municipal a la Federació d’associació de veïns i les Cases Regionals per les diverses activitats que realitzen dinamitzant i col·laborant en la vida de la ciutat, dotant-la d’activitat i enfortint la vida comunitària dels barris.

Federació d’Associació de Veïns de Lleida

Federació de Cases Regionals

HISTÒRIC DE PROJECTES FINANÇATS

Projectes Finançats
Projecte Títol 6
Text descriptiu del projecte
Subvenció: 10.238
Cost total del projecte: 23.904€ Entitat: FAVLL
ODS (desplegable Annex 1)
Projecte Títol 5
Text descriptiu del projecte
Subvenció: 10.238
Cost total del projecte: 23.904€ Entitat: FAVLL
ODS (desplegable Annex 1)
Projecte Títol 4
Text descriptiu del projecte
Subvenció: 10.238
Cost total del projecte: 23.904€ Entitat: FAVLL
ODS (desplegable Annex 1)
Projecte Títol 3
Text descriptiu del projecte
Subvenció: 10.238
Cost total del projecte: 23.904€ Entitat: FAVLL
ODS (desplegable Annex 1)
Projecte Títol 2
Text descriptiu del projecte
Subvenció: 10.238
Cost total del projecte: 23.904€ Entitat: FAVLL
ODS (desplegable Annex 1)
Projecte Títol 1
Text descriptiu del projecte
Subvenció: 10.238
Cost total del projecte: 23.904€ Entitat: FAVLL
ODS (desplegable Annex 1)
Top