Regidoria de participació i drets civils

Des del departament de Participació Ciutadana de la Regidoria de Participació i Drets Civils de l'Ajuntament de Lleida estem convençudes que des de la proximitat de l'àmbit local, és l'espai des del qual ens toca treballar posant en marxa instruments i mecanismes per a potenciar la democràcia participativa de forma eficaç i eficient.

Qui som

El departament de Participació Ciutadana de la Regidoria de Participació i Drets Civils som un equip de persones, al capdavant el Regidor Carlos Enjuanes, que treballem per connectar l’administració publica local amb la ciutadania i a la inversa.

Treballem per impulsar la implicació de la ciutadania en el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques relacionades en diferents àmbits, per tal d’obtenir uns resultats més eficaços, eficients i de més qualitat democràtica.

Ara més que mai, cal treballar des de la corresponsabilitat, el que suposa la implicació activa de la ciutadania en el disseny i implementació de la política participativa. Apostem per un model de participació que vagi més enllà, incentivant la participació comunitària, des de la proximitat, des del diàleg, el consens i el compromís com a valors fonamentals que ens han de conduir a millorar la nostra ciutat.

Síndic de Greuges

La Regidoria de Consum, Comerç, Mercats i Participació de l'Ajuntament de Lleida fa d’intermediària entre els departaments municipals i la Sindicatura de Greuges, portant a terme la recepció, tràmits i gestió de totes les queixes i les actuacions d’ofici de la Sindicatura.

La funció de la Sindicatura de Greuges és la d’atendre les queixes de totes aquelles persones que es troben situació de desemparament davant l’actuació, o falta d’actuació, de les administracions. El Síndic/a ha de vetllar pel bon funcionament de l’administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com els ajuntaments, diputacions i Consells Comarcals amb l’objectiu d’ajudar a millorar el seu funcionament. També té la funció de supervisar les empreses privades que donen serveis d’interès públic.

Síndic de Greuges Lleida

Bústia ètica

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal segur de participació electrònica que es posa a disposició de la ciutadania i dels servidors i servidores públics amb l’objectiu d’oferir un espai on es pugui informar o denunciar qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern o a l’ordenament jurídic, com una manera de reforçar la gestió pública.

Bústia ètica

OMAC

L'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC), centralitza l'atenció presencial derivada dels tràmits administratius que es gestionen en l'àmbit municipal. És l’oficina de servei de proximitat, d'informació i d'atenció directa als ciutadans i les ciutadanes.

Tràmits
010

Què fem

A través d’aquest lloc web podreu conèixer les diferents formes, mitjans i procediments d’informació i participació de la ciutadania de Lleida, tant individualment com mitjançant qualsevol forma d’organització col·lectiva. Trobareu informació de quins són els canals i espais des d’on poder fer efectiu el vostre dret a informar-vos i a participar en la presa de les decisions que tinguin a veure amb el devenir de la ciutat de Lleida i els seus barris.

Aquest web, per tant, té la decidida voluntat de contribuir a la generació de sinergies de cooperació entre les persones i associacions que conformen la xarxa cívica del nostre municipi i específicament en els següents àmbits temàtics:

Participar en els diferents òrgans de participació en funcionament: Consells de Participació sectorial, als Consells de Barri i Consell de Ciutat.

• Accedir als diferents processos participatius a través de la a la Plataforma Decidim Lleida (PROPERAMENT). Processos de debat i d'elaboració de polítiques públiques.

Conèixer els barris de la ciutat, les entitats que hi treballen, els Centres Cívics i locals socials en funcionament i tots aquells tràmits associats a la petició i reserva d’espais i banc de recursos.

• Tenir accés al Registre Municipal d’Entitats (RME), així com tots aquells tràmits vinculats a altes, baixes i modificacions. Assessorar-vos en com constituir una Organització No Governamental, així com accessos a totes aquelles formacions per a reforçar les capacitats de les entitats en constitució.

• Conèixer el Punt de voluntariat i totes aquelles accions encaminades a la promoció de l'acció voluntària de la ciutat de Lleida.

• Accedir a l'Aula Formativa i a l'Escola de Participació Ciutadana, treballant per reforçar les capacitats de les entitats, així com potenciar el treball en xarxa, fomentant la consciència i interès pels temes relacionats amb la participació ciutadana, el treball comunitari i el voluntariat als barris de la ciutat.

• Accedir a convocatòries i subvencions per enfortir el teixit associatiu de la ciutat. Reforçar les seves capacitats, així com potenciar el treball en xarxa, fomentant la consciència i interès pels temes relacionats amb la participació ciutadana, el treball comunitari i el voluntariat als barris de la ciutat. Aquestes principalment adreçades a les entitats que treballen als barris com ho són les entitats veïnals, les cases regionals i les entitats per al foment del voluntariat i de l'acció comunitària als barris de la ciutat.

• Tot allò que promogui una finestra oberta a la participació, transcendint la mirada individual, prenent protagonisme allò col·lectiu.

Així doncs, us oferim una gran varietat de materials, programes i serveis centrats en l'impuls d'aquestes polítiques al territori. Perquè la democràcia es fa entre tots i totes.

Amb qui treballem

De forma individual i col·lectiva amb totes aquelles persones, Entitats i Institucions que vulguin treballar per la ciutat, motivant la seva implicació i corresponsabilitat, disseny i implementació de la política participativa de la ciutat, potenciant les diferents formes, mitjans i procediments per a estimular la participació.

Amb totes aquelles entitats, moviments socials que treballin de forma cohesionada al barri amb l'objectiu comú de recuperar la comunitat i l'estima pel barri, com ho són essencialment les Entitats Veïnals, les Cases Regionals i les Entitats per al foment del voluntariat i de l'acció comunitària als barris de la ciutat.

El departament també coneix del nombre d'entitats existents a la ciutat (Registre Municipal d'Entitats- RME), la seva denominació, els seus objectius, a l'efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme a la ciutat.

Memòries de gestió

En aquest apartat podreu consultar la memòria completa de les activitats desenvolupades anualment pel Departament de Participació Ciutadana.

MARC NORMATIU

Top