Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 08

Trobada informativa sobre els diferents serveis destinats a la gent gran

Necessitat a què respon
Desconeixença dels diferents serveis destinats a la gent gran que hi ha al Barri 08

Descripció
Es va organitzar una trobada amb els diferents serveis destinats a la gent gran que van poder donar informació al veïnat de les funcions i tasques que realitzaven.

Imatges
Top