Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 08

Trobada informativa sobre el Pla de Millora de l'Espai Públic

Necessitat a què respon
Millora de la neteja i del manteniment del barri.
Desconnexió d'algunes entitats i veïnat amb el Pla de Millora de l'Espai Públic.

Descripció
Es va organitzar una trobada amb el personal tècnic del Pla de Millora de l’Espai Públic, amb l'objectiu de generar un espai d'intercanvi d'informació i continuar recollint incidències.

Imatges
Top