Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 15

Revetlla de Sant Joan diversa

Necessitat a què respon
Impuls de la visió de la diversitat com a riquesa.
Manca d'espais de trobada entre les comunitats que conviuen al barri.

Descripció
El projecte ha consistit en organitzar una revetlla de Sant Joan per generar espais de trobada entre comunitats i donar visibilitat a la diversitat del barri.
Va incloure espectacles, folklore i alimentació tradicional de cultures diferents i que va aplegar una gran quantitat de persones.
La cartelleria de l'esdeveniment la fa elaborar alumnat dels cicles d'IFE de l'INS Escola del Treball.

Imatges
Top