Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Recorreguts pels comerços del barri

Necessitat a què respon
Debilitat de la xarxa veïnal del Centre Històric.

Descripció
El projecte ha consistit en fer recorreguts per revertir la fragmentació existent en les relacions veïnals, la discriminació i els racismes al barri del Centre Històric, pels comerços amb els veïns i veïnes d'orígens diversos per donar a conèixer les dinàmiques participatives del Consell de Zona 01, el Grup Dinamitzador i els projectes que s'hi fan.
Es van dissenyar i repartir díptics en català, castellà, anglès i francès per facilitar una comunicació més propera que incrementi la reciprocitat i l’empatia pel barri.

Imatges
Top