Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Prospecció de paperes

Necessitat a què respon
Detectar problemàtiques de neteja i brutícia al barri.

Descripció
El projecte ha consistit en detectar i fer un seguiment dels carrers i zones més brutes i amb problemes de neteja. Es van instal·lar 36 noves papereres.

Imatges
Top