Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Projecte de mediació natural

Necessitat a què respon
Promoure la comprensió recíproca sobre les diferents maneres de viure i d'entendre la realitat de les persones d’altres orígens.
Consolidar el projecte de mediació natural perquè es converteixi en un servei continu, amb accions transversals des dels diferents serveis i departaments de l’Ajuntament.

Descripció
El projecte ha consistit en fer recorreguts pel barri per impulsar la participació i millorar la convivència i la qualitat de vida dels habitants del barri, oferint informació en diferents idiomes, fomentant l’enteniment, la  mediació i la informació en clau intercultural.

Imatges
Top