Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Projecte de convivència i civisme

Necessitat a què respon
Implementar una estratègia de civisme en clau participativa i inclusiva per a la millora de la neteja de la via pública, la convivència i el benestar dels seus habitants.
Generar hàbits que fomentin el compromís veïnal per mantenir entre tots els espais públics nets.

 

Descripció
El projecte ha consitit en editat una auca que incideix en les temàtiques sobre l’ús de l’espai públic, del mobiliari urbà, de les papereres i dels contenidors. S’ha traduït a 5 idiomes: anglès, francès, àrab, castellà i català. La divulgaran els mediadors naturals que treballaran a peu de carrer per transmetre i sensibilitzar sobre els seus diferents missatges.
També es va fer una bustiada de l'auca a tots els habitants del  barri, es van col·locar cartells als comerços i cartells en gran format de l'auca als diferents serveis del barri, acompanyades de jornades artístiques i pedagògiques. Es va fer una senyalització sobre civisme amb rètols metàl·lics als punts de millora.

Imatges
Top