Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Joves no acompanyats

Necessitat a què respon
Situacions de vulnerabilitat dels joves no acompanyats al barri.
Enfortir els mecanismes de comunicació i col·laboració entre els agents, les entitats i el personal tècnic de l'Ajuntament.

Descripció
El projecte ha consistit en organitzar una xerrada “Canvis en la llei d’estrangeria”, a càrrec de l’advocada Lourdes Martínez Prado, del Col·legi d'Advocats de Lleida, amb l’assistència de veïns del barri, joves no acompanyats, entitats, tècnics d’Ajuntament i de la Generalitat. A més, es va elaborar una guia de recursos per a joves no acompanyats

Imatges
Top