Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 15

Intervenció artística participativa a la Plaça del Clot

Necessitat a què respon
Deteriorament urbanístic de la Plaça del Clot.
Manca d'espais de trobada entre les comunitats queconviuen al barri.

Descripció
El projecte ha consistit en participar en les fases de disseny i realització de la intervenció artística de la Cooperativa Rem a la Plaça del Clot. Es va dur a terme una sessió participativa del Grup Dinamitzador amb els artistes i es va elaborar un qüestionari en línia per fer arribar aquesta recollida de propostes a altres sectors de la població.
Les entitats del barri, especialment les d'infants i adolescents, es van organitzar per participar en la intervenció.
Per la plaça es va fer un dia de festivitat amb diferents activitats organitzades per les entitats del barri.

Imatges
Top