Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Intervenció artística a les escales i recorreguts de memòria històrica

Necessitat a què respon
Degradació i brutícia d'alguns indrets del barri, especialment a les escales.
Manca de reconeixement de la memòria històrica i la coexistència de diferents cultures al barri al llarg del temps.

Descripció
El projecte ha consistit en executar intervencions artístiques a diferent escales del centre històric amb un taller  de procés artístic i participatiu amb les entitats i els   veïns del Centre Històric per definir la temàtica, contingut l'estètica de l'obra.
Les primeres escales van ser les del  carrer  de  l'Ereta amb els colors de les banderes de les nacionalitats que conviuen al barri, i la segona al Carrer de les Monges, amb una temàtica agrícola i medieval.

Imatges
Top