Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Conviu al Barri 2021 i 2022

Necessitat a què respon
Manca de civisme i entesa mútua entre les comunitats convivents al barri.
Promoció dels "circuits saludables”.
Fragmentació.

Descripció
El projecte ha consistit en definir uns recorreguts pels carrers del Centre Històric promovent rutes saludables i transmeten una sèrie de missatges en diferents idiomes.
S’han editat dos ventalls on es senyalaven rutes, serveis i altres punts d'interès al barri.

Imatges
Top