Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Col·laboració amb el projecte 40x20 de la pista de la Panera

Necessitat a què respon
Dignificar els espais esportius de la ciutat per fer-los atractius per a la ciutadania.
Afavorir la convivència entre els ciutadans i ciutadanes

 

Descripció
Amb la voluntat d’obrir a la ciutadania la Pista de la Panera i fer-la més accessible, la Regidoria de Participació Ciutadana mitjançant el treball que va fer el Grup Dinamitzador va recuperar la gestió de l’espai i va habilitar un tràmit electrònic per poder sol·licitar-ne l'ús.
El projecte ha consistit en l’arranjament de la pista que el van dur a terme joves del projecte Brigada Jove de la regidoria de Joventut, que van  reparar i rehabilitar diferents elements de la pista (barana, construcció d’escales d’accés a la graderia, arranjament de la graderia, etc.)

Imatges
Top