Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 01

Circuits saludables

Necessitat a què respon
Promoure circuits saludables de passeig i gaudiment amb la senyalització de les rutes i la implementació d’accions transversals des dels diferents serveis de l’Ajuntament per fer-ne ús.

Descripció
El projecte ha consistit en posa a disposició de la ciutadania de Lleida nous escenaris saludables de passeig i gaudiment.
Per promoure-ho, s’han editat ventalls on s’indiquen circuits pels carrers del Centre Històric per passejar, fer esport, hidratar-se, descansar i conèixer els millors restaurants de la zona.

Imatges
Top