Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 15

Campanya "La ciutat neta és cosa de tothom"

Necessitat a què respon
Detecció de la presència de moltes miccions i excrements de gossos en l'espai urbà.
Deteriorament del mobiliari urbà com a conseqüència de les miccions dels gossos

Descripció
El projecte ha consistit en dur a terme una campanya especifica al Clot relacionada amb les miccions i les femtes del gossos durant 3 mesos.
La campanya ha consistit en: repartir kits formats per 1 ampolla d’aigua serigrafiada per dissoldre les miccions dels gossos, i bosses per recollir excrements, penjar fulletons informatius al comerços de la zona, fer una bustiada informativa a tots els veïns, col·locar adhesius triangulars a les façanes on es detecta més miccions de gossos i col·locar 7 plaques metàl·liques als punts on s’ha detectat més abundància amb relació a les miccions dels gossos.

Imatges
Top