Consell de Ciutat
Consells de Barri
Consells Sectorials
Infografia
L'alcaldia als barris
Grup dinamitzador Consell de Barri 15

Campanya "Al Clot, en català"

Necessitat a què respon
Manca d'ús del català com a llengua del dia a dia.
Manca d'espais de trobada entre les comunitats que conviuen al barri.

Descripció
El projecte ha consistit, en col·laboració amb el Centre de Normalització Língüística de Lleida (CNL), en un acte organitzat des de la perspectiva comunitària i que va aplegar una gran quantitat de persones i entitats del barri.
Es tracta d'una campanya que pretén fomentar l'ús del català com a llengua habitual en diferents esferes de la societat, especialment en la laboral i la personal. Per fer-ho, el CNL i les entitats del barri han establert vincles per dur a terme de forma conjunta les diferents accions que el CNL ofereix en catàleg.

Imatges
Top