REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

Entitats

El Registre Municipal d'Entitats RME

El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té per objectiu reconèixer les entitats inscrites i la garantia d’exercir els drets que s’estableixen en la legislació vigent, així com conèixer del nombre d'entitats existents a la ciutat, la seva denominació, els seus objectius i la seva representativitat o pes específic, a l'efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme a la ciutat.

Poden inscriure’s al Registre Municipal tota mena d’entitats sense afany de lucre legalment constituïdes, que tinguin com a objectius defensar, fomentar i millorar els interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes del municipi.

Les entitats han de tenir l’abast de la seva acció com a mínim en el marc del municipi, i hi han de tenir radicada la seva seu social o la de la seva delegació local a la ciutat de Lleida.

Per tal de tenir accés als ajuts i a les subvencions provinents dels recursos municipals, cal que les entitats estiguin prèviament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Les dades que conté són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d'inscripció s'inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.

Tota la informació relativa al registre es troba regulada al Reglament de Participació Ciutadana de 28 d’abril de 2006.

Vols crear una associació?

Inscriu-te al RME

Poden sol·licitar la inscripció totes aquelles entitats sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent en funció de la seva tipologia o qualsevol altre registre legalment establert, que tinguin el seu domicili principal al municipi de Lleida i hi desenvolupin les seves activitats. També poden inscriure's aquelles entitats que tinguin alguna delegació al municipi.

Inscriu-te

Actualitza les dades

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats han de comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi rellevant que es produeixi a l'associació i que pugui provocar modificacions en les dades (canvi de la seu social, de telèfon, modificacions d'estatuts, canvis a la junta, ...).

Actualitza

Dona’t de baixa

Quan el canvi és rellevant i substancial com la donada de baixa es requereix la comunicació expressa mitjançant el tràmit establert.

Baixa

CONSULTA-LES

Entitats

FORUM D’ENTITATS

Què és el forum d’entitats

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean tristique urna eu euismod gravida. In venenatis nunc at interdum ultricies. Cras feugiat metus erat, at rutrum augue blandit vitae. Proin ut iaculis ex, ac auctor arcu. Cras at arcu laoreet, dictum libero at, rutrum enim. Mauris maximus facilisis ornare. Aliquam ut lacus at ipsum elementum dapibus sit amet vitae augue.

Top