Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat


Esteu aquí: Inici Serveis Cooperació Cursos i formacions

Cursos i formacions

Des de l'àrea de Cooperació es realitzen, de forma anual, diferents cursos i formacions destinades a potenciar l'autonomia i les capacitats de les entitats.
CURS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN EL MARC DE MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT (CODESENVOLUPAMENT)
Els actuals fluxos migratoris són, sens dubte, el signe més evident i palpable del fracàs del model de desenvolupament establert a l’àmbit internacional que s’ha imposat als països empobrits. Davant d’aquest fracàs es fa necessari buscar models alternatius que tinguin en compte aspectes que fins ara s’han considerat poc importants a l’hora de posar en marxa projectes de cooperació al desenvolupament: els condicionants culturals, la necessitat de tenir organitzacions viables i fortes al Sud, capaces d’implicar-se en els processos de desenvolupament local, el paper de la immigració en la creació de condicions de vida dignes per a milions de famílies arreu del món, etc. Migracions i Desenvolupament és un model de cooperació que pretén implicar la immigració en el desenvolupament econòmic i social dels països d’origen. Ofereix una alternativa a la cooperació dels estats, que promou projectes macroeconòmics, els resultats dels quals s'allunyen moltes vegades dels interessos directes de les poblacions. Vincular cooperació i immigració permet de treballar amb els propis immigrats en el desenvolupament de les seves societats d’origen. Aquest curs té com a objectiu, la capacitació dels immigrats perquè siguin veritables agents de desenvolupament de llurs comunitats, per una banda, i, per l’altra, pretén oferir oportunitats als actors de la cooperació al Nord per conèixer en directe la realitat del mal anomenat Tercer Món a partir de les experiències dels immigrats.
SUPORT A L'AUTOGESTIÓ I SOCIALITZACIÓ DE LES DONES MIGRADES EN LA CIUTAT DE LLEIDA
Treball transversal continu, basat en la participació activa en el marc social i cultural, autogestió i autoestima. Aquest curs es realitza en periode escolar tots els dissabtes a la tarda. Hi ha servei de guarda infantil.
DINÀMIQUES DE REFORÇ DE CAPACITATS DE LES ASSOCIACIONS DE PERSONES MIGRADES
Aquests tallers estan adreçats a associacions d’immigrants que treballen els processos de codesenvolupament o hi estan interessades i pretén millorar les seves capacitats organitzatives com a grup. L’objectiu d’aquestes sessions és facilitar la participació de tots els membres de l’associació en el reforç de la seva estructura interna i externa. Es pretén fomentar que tothom es faci responsable de les decisions que es prenen i aconseguir així una cohesió grupal que millorarà la gestió diària de l’entitat.
TALLER DE FORMULACIÓ DE PROJECTES
En els darrers temps la pràctica de la cooperació s’ha convertit en un àmbit de creixent interès i professionalització degut a la força i empenta de les ONGD i de la Societat Civil organitzada. Per això cal extraure lliçons de l’experiència acumulada i mirar de contribuir a l’adequada presentació de projectes de cooperació d’acord a determinades metodologies de treball com ara la de l’Enfocament de Marc Lògic
CURS DE GESTIÓ I LIDERATGE D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A DONES MIGRANTS
La consolidació del fet migratori i l’assentament de la població immigrada implica la diversificació del perfil del migrant, així, si en els inicis la migració africana estava protagonitzada per homes, darrerament ha augmentat la participació de les dones. A través d'aquest curs pretenem donar una especial atenció al fenòmen de la feminització de les migracions, afavorint la incorporació de les dones en els procesos d'organització, lideratge i codesenvolupament.
CURS D’INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ ECONÒMIC-FINANCERA DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT
El curs pretén oferir una formació introductòria però al mateix temps rigorosa a aquelles persones que sense ser professionals de l’àmbit de la gestió financera considerin oportú tenir-ne unes nocions bàsiques per tal de desenvolupar amb coneixement de causa les seves activitats econòmiques vinculades als projectes de cooperació.
TALLERS DE NOVES TECNOLOGIES PER AL REFORÇ DELS COL.LECTIUS MIGRANTS
Tallers amb la finalitat de crear espais d'informació i comunicació entre persones autòctones i migrades per reforçar les capacitats dels col.lectius promovent la participació i la convivència ciutadana.

Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació


Àrea de Participació Ciutadana
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 453


Àrea de Drets Civils i Cooperació Internacional
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 457

Horari d'atenció a la ciutadania
de 10:00 a 14:00 hores
de dilluns a divendres.

Inici · Avís legal · Mapa Web

© Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l'Ajuntament de Lleida.