NOTÍCIES

Reunió monogràfica per a informar del projecte de pacificació de l'últim tram del carrer Hostal de la zona de la Bordeta

Noticia publicada
21.02.22


El Consell de Zona de la Bordeta es va reunir el 15 de febrer per debatre la proposta de l’Ajuntament de Lleida per pacificar l'últim tram del carrer Hostal del barri. El projecte que es planteja des dels serveis d’urbanisme de la Paeria és ampliar la vorera per mitjà del que es denomina ‘urbanisme tàctic’. Es tracta de redistribuir l’espai existent mantenint només les zones per la càrrega i descàrrega de vehicles de distribució de mercaderies com a lloc per aparcar, així com les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
La resta de l’espai que abans ocupava l’aparcament per a cotxes esdevindria calçada: es pintarà i s’hi instal·laran pilones i mobiliari per evitar que els vehicles envaeixin aquest espai. Aquesta actuació permetria guanyar entre 2 i 4 metres d’espai de vorera i les obres s’executarien dins del contracte de senyalització anual de la Paeria. La pacificació del carrer Hostal de la Bordeta també repercutirà en possibilitats tant comercials com de lleure.
L’opció que planteja l’Ajuntament de Lleida és similar a la ja aplicada en el mateix carrer, davant de l'escola del Carme. Amb l’ampliació de la vorera es va aconseguir donar més espai per l'espera d'alumnes i familiars a les entrades i sortides del centre educatiu.

Veure totes les notícies
Top cross