Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat


Esteu aquí: Inici Acció comunitària Cooperació Òrgans de Participació Ciutadana

Òrgans de Participació Ciutadana

Consell Mixt de Cooperació
El Consell Mixt de Cooperació és un òrgan de participació sectorial creat per l’Ajuntament l’any 1995 amb funcions consultives i assessores en totes les matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat a la ciutat de Lleida i la cooperació internacional per als pobles i col·lectius empobrits econòmicament i socialment. L’origen d’aquest òrgan radica en la voluntat d’implicar els representants dels diferents col·lectius de la ciutat, dels grups polítics amb representació a la Paeria i de tècnics, municipals i d’altres entitats i/o institucions, relacionats amb la matèria, una vegada recollides les demandes del moviment popular i presa per unanimitat la decisió d’iniciar un camí de suport i implicació de la ciutat de Lleida en temes de cooperació. Amb aquesta participació plural es pretén aconseguir una distribució clara i oberta dels pressupostos destinats a cooperació i educació per al desenvolupament. També són funcions del Consell, que es va reunir per primera vegada el 10 de desembre de 1996, entre d’altres, l’elaboració de la proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts; la participació en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos i la promoció de dinàmiques de cooperació i solidaritat, a la ciutat de Lleida, que reforcin la pau, els drets humans i la justícia. És important destacar que la mateixa unanimitat que ja es va manifestar l’any 1995 al Ple de la Paeria que va destinar una partida de 100 milions per a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament s’ha mantingut en posteriors acords anuals d’aprovació de la partida i de les bases de la convocatòria. Aquest clima de diàleg i acord s’ha traslladat a la participació i presa de decisions dels membres del Consell Mixt de Cooperació.
Comitè d'Emergència i Acció humanitaria
L'Ajuntament de Lleida es planteja l'Emergència i l'Acció Humanitària com la resposta ràpida de la ciutadania destinada a paliar greus conflictes i catàstrofes humanitàries que s'esdevenen arreu del món, anant més enllà de l'actuació de contingència i intervenint en fases mes complexes com la reconstrucció, rehabilitació i la reactivació productiva. Aquest es un dels objectius del Programa de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida i en aquest marc l'Ajuntament ha recolzat diverses accions humanitàries i d'emergència, amb una destinació pressupostària anual de 24.040€. Reconeixent la limitació de respondre de forma limitada a situacions d'emergència, l'Ajuntament considera necessari el recolzament a aquests projectes, sempre primant la participació activa dels col·lectius i ONGD locals. Per tal de fer partícips a la ciutadania de Lleida, l'Ajuntament de Lleida ha creat el Comitè d'Emergència i Acció Humanitària del Consell Mixt de Cooperació amb l'objectiu de treballar conjuntament per a l'organització i millora de la coordinació de campanyes d'emergència, fomentant la sensibilització en la comprensió de les causes que provoquen les diferents calamitats com les catàstrofes naturals i els conflictes armats. Volem fer palès de la importància d'anar més enllà de l'actuació de contingència i suport als damnificats que es desenvolupa de forma immediata a les crisis, amb aquesta iniciativa volem mantenir latents les accions fins al restabliment de la situació anterior.
Comitè d'Agermanament Lérida-Lleida
En totes dues ciutats es varen constituir els respectius Comitès d'Agermanament, òrgan de participació sectorial creat per l'Ajuntament de Lleida amb funcions consultives i assessores, amb la finalitat d'establir les bases per al desenvolupament de les accions i projectes realitzats en el marc de l'agermanament, determinant també l'àmbit de les activitats que s'han de desenvolupar a la Casa de la Cultura Ciutat de Lleida, i la seva gestió. Es constitueixen així 2 òrgans col·legiats de gestió i impuls de l'Agermanament en els quals estan representats els col·lectius mes significatius i representatius d'ambdues ciutats, els quals proposen, impulsen , prioritzen i supervisen les diferents accions, projectes i programes a realitzar. L'Ajuntament de Lleida i la Alcaldía Municipal de Lérida tenen designat un Coordinador respectivament amb la funció principal d'executar els acords dels respectius Comitès d'Agermanament, realitzar la proposta d'accions i projectes a realitzar i gestionar la Casa de la Cultura.

Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació


Àrea de Participació Ciutadana
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 453


Àrea de Drets Civils i Cooperació Internacional
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 457

Horari d'atenció a la ciutadania
de 10:00 a 14:00 hores
de dilluns a divendres.

Inici · Avís legal · Mapa Web

© Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l'Ajuntament de Lleida.