Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat


Esteu aquí: Inici Acció comunitària Cooperació Intervencions

Intervencions

Cooperació al desenvolupament a través d'ONGD
Nascuda el 1994, la creació d'aquesta àrea suposava l'assumpció per part de l'Ajuntament d'una intensa reivindicació popular, la de destinar el 0,7% dels pressupostos municipals a la cooperació Nord-Sud. Aquí podeu consultar els projectes de diverses ONGD que s'han cofinançat i que es duen a terme en pobles i col·lectius empobrits socialment i econòmica. Amb la creació del Consell Mixt de Cooperació es busca també una major incidència en la participació de les mateixes entitats.
Emergència i acció humanitària
Quan ens assabentem d'alguna catàstrofe humanitària sovint no sabem, malgrat les ganes, com fer-hi front d'una manera adequada. Això és el que es vol facilitar des d'aquesta àrea de la Regidoria, donar respostes ràpides i eficaces que vagin més enllà de la contingència i suport immediat als daminificats. Partint de la voluntat de comprensió de les causes de les calamitats, es tracta de mantenir latents les accions fins al restabliment, almenys, de la situació anterior.
Sensibilització Nord-Sud a través d' ONGD
Tot i l'acció a l'exterior de les ONGD i Entitats ciutadanes, cal treballar a la nostra ciutat contribuint a crear un mon més just i solidari, basant-se en el foment de la solidaritat i de la cultura de la pau. Es per això que anualment es finançen entre 20 i 30 projectes de sensibilització i formació de la ciutadania de Lleida sobre la realitat política, econòmica, social i cultural que envolta les relacions nord sud i la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
A través d'aquesta organització, formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes, es financen accions de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. Són les mateixes administracions qui fan possible, amb el seu compromís, l'existència d'un fons comú de recursos que permet la creació d'una bossa de projectes a desenvolupar.
Cooperació bilateral
En aquest apartat és el propi Ajuntament de Lleida qui coopera directament amb entitats i organismes dels països empobrits. Quan les relacions són bilaterals, és a dir, de municipi a municipi, es reforcen les estructures municipalistes dels països receptors i es fomenta l'intercanvi de coneixements. És el cas, per exemple, dels projectes concrets que es duen a terme a la regió de Cochabamba (Bolívia) i al Sàhara Occidental amb el Front Polisario.
Sensibilització municipal
Es tracta d'accions que, ja sigui de manera directa des del consistori o de manera indirecta a través d'ONGD, es duguin a terme a la nostra ciutat i busquin sensibilitzar i formar la ciutadania sobre les diferències que envolten les relacions Nord-Sud o sobre la problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits. Així mateix, es vol fomentar la Cultura de la Pau, lluitar contra el racisme i la xenofòbia i potenciar la interculturalitat.
Agermanament Lérida
A més de la coincidència toponímica, l'interés de Lleida per aquesta ciutat colombiana de 24.000 habitants neix arran del protagonisme mundial que va assolir Lérida quan el 1986 va acollir els supervivents del volcà Nevado del Ruiz. Arran de les peticions d'ajuda que es van fer va començar una relació que el 1995 desembocaria en l'agermanament de les dues ciutats. Començava així un procés de cooperació que, entre altres fites, té la Casa de la Cultura Ciutat de Lleida com a principal projecte.
Convenis
L’Ajuntament de Lleida vol ajudar a reforçar totes aquelles institucions locals que treballen en el camp de la cooperació internacional al desenvolupament, així com donar suport a la mateixa infrastructura de l'Ajuntament en matèria de4 desenvolupament. La Paeria vol que Lleida esdevingui referent a Catalunya en aquest àmbit i per això signa convenis amb institucions com l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida i la Coordinadora d'ONGD's i aMS de Lleida.
Beques de col.laboració
Com que el planter de persones interessades en treballar i aprendre sobre assumptes de Cooperació Internacional és cada cop més gran, des d'aquesta àrea de la regidoria s'ofereixen beques de col·laboració per tal que les persones interessades disposin d'una eina important de formació en aquest camp.

Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació


Àrea de Participació Ciutadana
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 453


Àrea de Drets Civils i Cooperació Internacional
Av. de Tortosa, 2 (Edifici Mercolleida 1a planta)
25005 Lleida
Tel. 973 700 457

Horari d'atenció a la ciutadania
de 10:00 a 14:00 hores
de dilluns a divendres.

Inici · Avís legal · Mapa Web

© Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l'Ajuntament de Lleida.