NOTÍCIES

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE CIUTAT

Noticia publicada
29.11.21

El dia 27 de novembre la Sala la Canonja de la Seu Vella va ser l’escenari de la històrica constitució del Consell de Ciutat, “un espai permanent i estructurat de diàleg entre la Paeria i la societat lleidatana, així com un òrgan consultiu, assessor i del foment de la participació, on representants de la ciutadania podran debatre amb responsables polítics i tècnics municipals sobre temes d’interès públic a Lleida”, segons va explicar la regidora de Participació, Marta Gispert, que va conduir l’acte al qual van assistir els prop de 80 membres que formaran aquest ens.
L’alcalde Miquel Pueyo, que va presidir l’acte de constitució del Consell de Ciutat, va agrair la implicació amb Lleida i compromís cívic dels representants dels Consells de Zona, Consells Temàtics, associacions inscrites al Registre Municipal, persones dels estaments socials i econòmics (Universitat, col·legis professionals, sindicats, sector cooperatiu, etc.) així com ciutadanes i ciutadans, a títol individual, que van acceptar formar part d’aquest ens de participació.

“Des del govern municipal, posem a l’abast de la ciutadania una figura que hem intentat que sigui el màxim de representativa i plural possible”, ha dit abans d’explicar que aquest és un compromís del Pacte d’Entesa. “Un espai permanent i estructurat de diàleg entre la Paeria i la societat lleidatana, que representa la plasmació d’un nou concepte de govern, amb la voluntat que, des del diàleg i amb la implicació de diversos agents, es pugui dur a terme una millor gestió dels temes comunitaris”.

El paer en cap no va eludir el repte que representa el Consell de Ciutat, en aquest sentit va dir que era conscient de la importància que té per a Lleida. “El Consell neix des de la convicció que la corresponsabilitat ciutadana i de l’Administració ens porten directament a la millora de la qualitat de vida i a una convivència cívica més satisfactòria”. Una simbiosi de la qual “n’hem d’esperar un compromís social que permeti elevar la mirada en temes claus per a la ciutat de Lleida”, va seguir explicant. “Un espai idoni, per exemple, per debatre i decidir els canvis de nomenclàtor (…), un tema fins ara personificat en la figura de l’alcalde. O bé sotmetre a debat del Consell de Ciutat els honors i les distincions (…)”.

El Consell de Ciutat és fruit de la transformació de les polítiques de Participació que el govern municipal va inicia al començament del mandat amb la constitució dels Consells de Zona, “que s’han revelat com a espais excel·lents per al debat sectorial per barris”. Una tasca que l’alcalde Pueyo va voler agrair i personalitzar en les regidores Elena Ferre, que en va ser la impulsora, i Marta Gispert, la seva successora al capdavant de la Regidoria.

En finalitzar l’acte, l’alcalde va anunciar que després d’aquesta sessió de constitució, el Consell de Ciutat convocarà la primera sessió ordinària per a febrer.

Composició i funcionament

Tot seguit, la regidora Marta Gispert va donar a conèixer com des de l’àmbit de Participació es donaria suport logístic i administratiu al Consell de Ciutat, a l’hora que va explicar l’estructura, els òrgans i les funcions específiques. “El Consell de Ciutat és una figura participativa que es proposava a la Carta Municipal per a la Participació Ciutadana (2004) i que posteriorment va quedar recollida en el Reglament de Participació Ciutadana de 2006. Amb l’acte d’avui es fa realitat un compromís de Govern i es treballa cap a un objectiu: facilitar aquest marc de convivència cívica a la ciutat”, va dir.

Per la seva part, la secretària tècnica del consell de Ciutat, Cristina Sàiz, va explicar els protocols d’organització i funcionament abans de donar pas a les intervencions dels consellers i consellers que havien expressat el desig d’adreçar un missatge i començar a plantejar propostes. Cal destacar que també van prendre la paraula alguns portaveus dels diversos grups municipals de la Paeria, els quals van expressar el desig per col·laborar i contribuir al bon funcionament del Consell.

Entre sessions de Plenari, qui coordinarà el funcionament del Consell de Ciutat i de les seves comissions temàtiques serà una Comissió Permanent que treballarà de manera coordinada amb la Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat, estructura administrativa depenent de l’àmbit municipal de Participació Ciutadana.
El Plenari es reunirà ordinàriament un cop a l’any i, extraordinàriament, quan sigui convocat per la presidència per la iniciativa pròpia o a petició del 30% dels seus membres i els seus òrgans

El Plenari del Consell de Ciutat, segons especifica el seu Reglament, estarà integrat per:

• Presidència: Alcalde

• Dos vicepresidents, representants del món associatiu.

• El cap de l’oposició

• Un representant de cada grup municipal

• Un representat del Síndic de Greuges

• 5 representants de la Comissió de Salvaguarda dels drets de la Carta de Ciutadania

• Un representant per cada consell de barri de la ciutat.

• 20 representants a elecció de les diferents entitats de la ciutat

• 8 representants de ciutadans o ciutadanes corresponents a diferents franges d’edat

Veure totes les notícies
Top cross